Jak lze změnit nastavení jazyka pro názvy jednotlivých piktogramů?

Přejděte v menu na položku “Nastavení” > “Uživatelská nastavení” > “Jazyk” a v boxu “Prioritní jazyk piktogramů” vyberte váš jazyk. Poté pomocí šipek nahoru a dolů nastavte další možné jazykové varianty pro případ, kdy nebude překlad názvu piktogramu k dispozici ve vašem jazyce.

Pro všechny piktogramy jsou názvy dostupné v angličtině a holandštině, ostatní jazykové verze jsou přeloženy částečně a překlad je přidáván postupně.