O aplikaci

O aplikaci

Picto-Selector je bezplatný nástroj pro vytváření vizuální podpory (vizuálních schémat) pomocí rozsáhlé databáze piktogramů. Je využíván především učiteli a rodiči, ale například také pracovníky věnující se péči o seniory.
Aplikace obsahuje více než 34.000 piktogramů přeložených do několika jazyků: angličtiny, holandštiny, němčiny, francouzštiny, dánštiny, španělštiny, portugalštiny a italštiny. (Část piktogramů je přeložena také do arabštiny, švédštiny, češtiny a indonéštiny.)

Picto-Selector umožňuje jednoduše a v několika krocích vytvářet vlastní vizuální schémata, a to především díky následujícím možnostem:

  • rychlé vyhledávání potřebného obrázku / piktogramu
  • automatické nastavení velikosti v závislosti na počtu řádků a sloupců v listu
  • možnost opětovného použití již dříve vytvořeného schématu

S Picto-Selectorem přišel konec časově náročného ořezávání, vkládání a editování obrázků v aplikaci MS Word.

Na hlavní obrazovce aplikace lze zobrazit, rovnou editovat a také vytvářet nové piktolisty.  Každý piktolist si můžete jednoduše vytisknout. Jednotlivé piktogramy do listu si pohodlně vyberete ze seznamu a poté přidáte do svého listu, takto jednoduše upravíte i existující piktolisty.

Historie

V roce 2007 byl našemu synovi diagnostikován autismus. Začali jsme hledat způsoby, jak mu pomoci získat lepší přehled o světě kolem něj.  Jednou z velmi účinných pomůcek se ukázala být vizuální schémata.

Jejich vytváření pro nás však představovalo neskutečné množství práce. Úprava velikostí, ořezávání a zarovnávání obrázků v editoru Microsoft Word bylo doslova frustrující. A tak přišel na svět Picto-Selector.

Zpočátku byly v aplikaci k dispozici pouze Sclera piktogramy, postupem času přibývaly piktogramy i z dalších zdrojů.

Na překladu aplikace a názvů jednotlivých piktogramů do různých jazykových verzí se již podílelo (a podílí) mnoho dobrovolníků.

Úvodní video

Kdo jsem?

Jmenuji se Martijn van der Kooij. S mou ženou Lindou máme tři skvělé děti. Softwarovým vývojářem jsem od roku 1996. Mám zkušenosti s Windows softwarem (Delphi and C#), pracuji v PHP a od roku 2014 také s JavaScriptem.

Žijeme v Stadskanaalu (Nizozemí).

Co to jsou vizuální schémata?

Vizuální schémata jsou skvělým nástrojem pro vzdělávání lidí s vývojovými poruchami jako jsou pervazivní vývojové poruchy (PDD) a poruchy autistického spektra (PAS).

Tito lidé jsou obvykle excelentní vizuální myslitelé. Lépe chápou a pamatují si informace, které jsou jim prezentovány vizuálně.

Vizuální schémata jsou založená na sekvenční prezentaci série úkolů v jasné a zjednodušené formě. Obvykle s použitím piktogramů, které mají usnadnit schématické znázornění bez zbytečných a dodatečných informací.

Vizuální schémata pomáhají těmto lidem lépe porozumět situaci, objasnit jim, co se od nich očekává a zredukovat tak jejich úzkost plynoucí z nového a neznámého. S vizuálními schématy jim pomůžete předvídat různé situace, které nastanou. Používáním těchto schémat pomůžete vyslat přesný povel do jejich světa a vylepšíte tak jejich emocionální pohodu.

Příklady vizuálních schémat

O Sclera

Webové stránky Sclera vznikly na základě požadavku na novou sadu piktogramů v Ternicku - denním centru a domově pro dospělé osoby s mentálním postižením. K zobrazení každodenního rozvrhu v centru používali pomůcku zvanou Pictogenda. Sada piktogramů zde však byla černobílá.

Bart Serrien, jeden z pečovatelů v denním centru, přišel s nápadem přetvořit staré piktogramy na počítači. A ve stejném stylu pak navrhoval nové piktogramy.

Na základě dotazů a požadavků pak přicházely nové a nové piktogramy. Bart později realizoval také svůj nápad přeložit piktogramy do více jazyků, aby mohly pomáhat ještě více lidem.

Navštivte stránky Sclera

Meet the developer