Další možnosti

Pro zkušené uživatele :-)

Piktotabule

Piktotabule zobrazí Vámi vybraný piktolist na obrazovce nebo na chytré tabuli. Učitelé tak mohou své piktolisty oživit. Mohou zobrazit jednotlivé aktivity, použít hodiny a také časovač pro pokračování v řadě nebo pro malou pauzu.

Nejzajímavější funkce:

Klikněte na vybraný piktolist pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít piktotabuli.

Naleznete zde 4 tlačítka pro posun Nahoru a Dolu.__ __Další tlačítka jsou Přehrát a Pauza a slouží k odpočítávání času na časovači.

Nastavení a výběr zvuků naleznete v hlavní nabídce Nastavení > Uživatelská nastavení > Zvuky piktogramů.

Šablony vzhledu

Můžete si vybrat z několika přednastavených šablon vzhledu Vašeho piktolistu:

Oblíbené

Vytvořte si seznam svých oblíbených piktogramů.

Flexibilní piktolisty

Velmi podobné uživatelských piktogramům jsou tzv. flexibilní piktolisty. Využívají stejný editor - výsledkem však není piktogram, ale piktolist.

Přepínání mezi uživateli

Možnost přepínání mezi jednotlivými uživateli naleznete v hlavní nabídce pod položkou Soubor > Přepnout uživatele.

Pro superpokročilé uživatele!!

Správce uživatelů

Možnost přidávavat a odebírat uživatele naleznete v hlavní nabídce pod položkou Soubor > Správce uživatelů.

Po zadání hesla správce Vás Picto-Selector požádá o zadání hesla a přihlašovacího jména. K dispozici je pouze několik málo možností pro administrátora, které jsou dostupné také pro ostatní uživatele.

You need to be Picto-Selector administrator to see this option.

Správa šablon vzhledu

Šablony vzhledu mohou být přidávány a upravovány a vlastní šablony také editovány. Šablony je také možné exportovat či importovat.

The “Manage Layout Templates…” menu option is now located in the “Settings” menu. You need to be Picto-Selector administrator to see this option.

Konfigurace databáze

Chcete-li přepnout na jinou databázi, zadejte její umístění (místní soubor nebo server)

You need to be Picto-Selector administrator to see this option.

Síťová instalace

Picto-Selector můžete naistalovat také na síť.

více informací

Synchronizace

Picto-Selector můžete spustit s lokální databází, odeslat všechny změny na server a všechny změny na serveru budou zaslány Vám.

V příkladu nahoře vidíme, že piktolist vytvořený uživatelem na PC1 bude uložen na prvním serveru. Laptop 1 bude synchronizován s touto databází a uloží data na místě. Později bude  list synchronizován na jiný server případně PC5 obdrží tento list již synchronizovaný.

Synchronizace je možná pouze se síťovým připojením a musí být spuštěná správcem.

Manuální synchronizace = všechny piktolisty jsou porovnávány mezi databázemi. Automatická synchronizace = všechny změny jsou zaznamenávány a pouze naposledy upravený list je změněn.

Překlady

Po instalaci speciální verze Picto-Selectoru pro překladatele Vám přibude v nabídce nová možnost.

více informací

Režim velká síť

Velké organizace mohou změnit způsob využívání uživatelů a ukládání piktolistů v souborech namísto databáze.

více informací