Om

Om Picto-Selector

Picto-Selector är ett gratis verktyg för att skapa virtuella scheman. Det används av många lärare och föräldrar, men det finns också redogörelser om att det används inom barnomsorg och för äldre personer.

Nedladdningen innehåller över 28000 bilder översatta till engelska, holländska, tyska, franska, danska och spanska (en del bilder är också översatta till arabiska, svenska, italienska, portugisiska, brasilianska och indonesiska)

Picto-Selector gör det enkelt att skapa virtuell scheman genom att:

  • Snabba sökalternativ för att hitta bilder du behöver
  • Automatisk storlek beroende på antal rader och kolumner
  • Återanvändning av tidigare skapade scheman

Med Picto-Selector slipper du den tidskrävande bildhanteringen i Word.

På huvudskärmen kan bildkartor visas, läggas till och skrivas ut. Bilder kan enkelt markeras i en lista och placeras mellan existerande bilder, detta gör det extremt enkelt att ändra existerande bildkartor.

Historia

Vår son diagnostiserades med autism 2007. När vi fick veta detta letade vi efter sätt att hjälpa honom att få grepp om världen omkring honom. Vi kom fram till att ett mycket effektivt sätt var att använda virtuella scheman.

Det visade sig att det krävdes en hel del jobb att skapa virtuella scheman. Det var ganska frustrerande att ändra storlek och anpassa bilderna med Microsoft Word. För att förenkla detta arbete föddes Picto-Selector.

Från början var bilderna från Sclera bifogade med Picto-Selector. Senare lades också andra källor till.

Många volontärer har lagt tid på att översätta Picto-Selector.

Introduktionsfilm

Vem är jag?

Mitt namn är Martijn van der Kooij. Jag är gift med Linda och vi har tre fantastiska barn. Jag har varit mjukvaruutvecklare sedan 1996. Jag har erfarenhet av Windows-program (Delphi och C#) och jag har jobbat med PHP och JavaScript sedan 2014.

Vi bor i Stadskanaal (Nederländerna).

Vad är virtuella scheman?

Visuella scheman är fantastiskt verktyg i inlärningsprocessen för personer med vissa utvecklingsstörningar såsom autismliknande tillstånd (PDD) och autismspektrumstörningar (ASD).

Dessa personer är ofta mycket duktiga på visuellt tänkande. De förstår och kommer ihåg information bättre om det presenteras för dem visuellt.

Virtuella scheman bygger på en sekvens instruktioner med tydliga och enkla uppgifter. För detta används normalt symboler för att underlätta den schematiska presentationen utan onödig information.

Virtuella scheman hjälper dessa personer att förstå situationen och vad som förväntas av dem, och därigenom minska den oro som skapas av nya och oväntade händelser. Med virtuella scheman hjälper du dem att förutse olika händelser som kommer inträffa, hjälper du dem att få förstå omvärlden och därmed förbättra deras emotionella välbefinnande.

Exempel på virtuella scheman

Om Sclera

Hemsidan Sclera skapades för att det fanns ett behov av nya symboler på Terninck, ett dagcenter och hem för vuxna med psykiska funktionshinder. Personalen där använder symbolerna för att erbjuda daglig struktur till vårdtagarna. Symbolerna som används i Pictogenda är svartvita.

Bart Serrien, vårdgivare på dagcentret, fick idén att återskapa gamla symboler med hjälp av dator med samma stil som de gamla.

Ganska snart började frågor strömma in med önskemål om nya symboler. Bart fick idén att också översätta symbolerna till andra språk så att fler människor kan få hjälp.

Besök Sclera

Möt utvecklaren