Hur ändrar jag språk på bilderna?

Gå till “Inställningar” > “Användarinställningar” > “Språk” och titta i listan “Språkprioritering för symboler”. Välj det språk som är viktigast för dig och använd upp-knappen för att flytta språket till början av listan.

Om en översättning inte är tillgänglig för en bild används nästa språk i listan för att namnsätta bilden. Engelsk och nederländsk översättning finns garanterat alltid.