Lägg till dina egna bilder

Lägg till bilder från en mapp på ditt system

Om du har andra bildbibliotek likt bilderna från Wonder kan du lägga till dem i Picto-Selectors bibliotek.

Logga in som administratör och välj “Användardefinierade bilder” i menyn Inställningar i huvudfönstret.

Ett nytt fönster kommer öppnas med användardefinierade bilder.

I detta exempel har jag redan lagt till alla bilder från mitt lokala bibliotek med alternativet “Lägg till nya bilder”. Sökvägen har redan valts. Picto-Selector kommer att lägga till alla bilder den hittar i vald mapp inklusive undermappar.

När fönstret stängs kan du direkt använda de tillagda bilderna i dina bildkartor. Du kan använda kategorier om du vill. Om du vill lägga till fler bilder kommer Picto-Selector enbart lägga till bilder som inte redan finns i biblioteket.

Skapa dina egna kategorier

Om du markera en eller flera bilder i listan kan du välja fler alternativ genom att högerklicka. En av alternativen är att lägga till en kategori till de markerade bilderna. I detta exempel kanske du vill lägga till kategorin “Wonder”.

Restriktioner

Det finns några restriktioner för användardefinierade bilder.

Alla bilder hanteras som kvadratiska bilder. Detta för att bilderna på Sclera är kvadratiska och programmet beräknar utifrån det.

Skapa bilder med den inbyggda bildskaparen

kapa dina bilder från grunden eller använda existerande bilder som bakgrund. Starta bildskaparen med menyalternativ “Skapa ny anpassad bild” under “Bildskapare” i huvudmenyn.

(Bildskaparen finns bara för avancerade användare)

Det finns flera alternativ, de viktigaste är följande: